הצהרת אמן

לתפוס רגע מיוחד וייחודי הוא הדבר שמושך אותי בעבודותיי, לפעמים אני מוצאת זאת בתנוחות הגוף והבעות הפנים, לפעמים בעיוותים וטשטוש הנגרמים על ידי התהליכים של צילום. לתאר רגעים של חולשה או רגעים של עצמה והתעלות. דמויות חזקות מצד אחד אך פגיעות ושבריריות מצד השני.

הדמות ממוקמת בחלל ריק, מרחפת באוויר או משתלבת בסביבה טבעית, בשילוב עם אובייקטים המבוססים על תמונות שנלקחו מעולם המים או ממדים אחרים של הטבע.

הרישום נוצר על ידי אבקת פחם עם מכחולים, טכניקה שמאפשרת לי למלא שטחים גדולים, בהדרגה שכבה מעל השכבה של פחם כדי ליצור מעברי גוונים חלקים ומרקמים שונים. דבר זה מאפשר לדמות להפוך לאובייקט חי, הפורץ מתוך נייר השטוח כאילו מתעורר לחיים.

Artist Statement

What I find most interesting is to capture a special and unique moment, sometimes found in facial expressions and postures, sometimes in distortions and blurring caused by the processes of photography. Images depicting moments of weakness or moments of power and transcendence. Powerful on one hand but vulnerable and fragile on the other.

The figure is placed in a vacuum, floating in mid-air or integrated into an unnatural environment, combined with objects based on images taken from the water world or other dimensions of nature.

The image is created by applying charcoal powder to paper using paintbrushes, a technique which enables me to fill large areas, thus gradually working layer over layer of charcoal to form smooth tonal transitions and different textures. This allows for the figure to transform into an object of vivid details, bursting out of the flat paper as if it has come to life.

  • Facebook Classic

©  REUT DAFNA / Call +972-52-538-2483 / reutdafna@gmail.com